~ De zinloze angst voor je eigen kracht ~

Soms is het meest angstaanjagende dat waar we als mens allemaal over beschikken maar wat in de praktijk vaak verborgen en verstopt ligt: een tijdloze oneindige oerkracht. Deze innerlijke kracht kan zo intens zijn dat je voor je gevoel bijna verpletterd lijkt te worden door niemand minder dan jezelf. Doordat deze kracht door velen niet erkend en beleefd wordt is er zoveel misleiding in de wereld en om ons heen. Mensen zijn nog altijd geneigd om heel veel buiten zichzelf te zoeken. Maar als je eenmaal in contact komt met die innerlijke oerkracht, kun je er overweldigd door worden wat weer kan leiden tot zelftwijfel, zelfsabotage waardoor noodzakelijke keuzes niet of nauwelijks gemaakt worden. Je kunt in een molen terechtkomen waarbij je eindeloos door dezelfde cirkels heengaat.
In tijden van bewustwording waarbij je je steeds meer bewust wordt van de beperkingen van de 5 zintuigen en bekend wordt met de eindeloze mogelijkheden van wat zich allemaal afspeelt en wie wij werkelijk zijn en wat wij hier doen, dan is het ook niet gek dat je hierdoor overrompeld kunt raken. Alleen is het zonde als je hierdoor je kracht en potentie liever uit de weg gaat en in het oude vertrouwde blijft hangen.

Soms voel ik mij een soort monster of wild beest met ontembare krachten die los wit breken uit de bestaande wegen en patronen. Mijn ik- identiteit, de Anita hier wordt  hierdoor soms omver geblazen. Oftewel de oerkracht die er nodig uit wil net als een baby die tijdens een bevalling door het geboortekanaal heen moet. Deze kracht kan onvoorspelbaar zijn omdat het met de mind en het ego niet te controleren en te bedwingen valt.

De maatschappij die opgedeeld is in hokjes en regels om het volk in het gareel te houden kan niet zoveel met deze oerkracht want als alle mensen op aarde deze oerkracht zouden terug claimen valt dit begrenzende, controlerende robot- systeem uit elkaar als een huis gemaakt van lucifer-stokjes. Soms besef je dat je zoveel meer bent dan dat mensje dat je bent en de vele rollen die je aanneemt en dat er een kracht aanwezig is in je die in staat is om hele mooie dingen te creëren. Een kracht die je versteld doet staan van het feit dat dit überhaupt mogelijk is om in een menselijke vorm te ervaren met onze beperkte  zintuigen (horen, zien, ruiken, voelen). Vaak in moeilijke noodsituaties waarbij er een leven op het spel staat bijvoorbeeld, komen we instinctief in contact met deze kracht of in moeilijke tijden waarop je later terug denkt en beseft dat je het niet alleen overleefd heb maar dat je er vaak ook sterker uit bent gekomen. Dit gaat hand in hand met een kracht in ons waar velen zich niet van bewust zijn. De angst voor deze innerlijke oerkracht lijkt zinloos maar is wel reëel gezien de programmeringen, misleidingen en gevangenis- denken waar de mensheid mee te maken heeft. Er komt nogal wat bij kijken om je daar even van los te breken, bij de één gebeurt dit rap en de ander heeft wat meer tijd nodig om in contact te komen met zijn of haar innerlijke kracht, hier gaat vaak een proces aan vooraf met de nodige ups en downs.

 

 

Geloofssystemen buiten jezelf en de valkuil van de zogenaamde verlossing
Of je het nu hebt over religies, New Age, wat voor bewegingen  of instanties dan ook zoals het feminisme, anarchisme, de politiek, wereldleiders, goeroes, sprekers, het onderwijs, engelen, channelings,
De Truth Movement, kunstmatige intelligentie, zelfhulpboeken, het boeddhisme, zenleer, het maakt niet eens zo zeer uit wat precies, zolang jij stevig vasthoudt aan iets buiten jezelf met daaraan gekoppelde overtuigingen kan het zijn dat je onbewust in het verlossingsprincipe zit waarbij men denkt dat er iets machtigers, hogers en groters buiten jezelf is dat jou of de mensheid gaat redden. Onbewust geef je je eigen macht en kracht uit handen aan een externe kracht buiten jezelf. Dit is een valkuil waar veel mensen voor bezwijken en zo worden we al decennia lang geprogrammeerd om zo te denken. Dit heeft ook weer te maken met de angst voor de eigen innerlijke kracht want als je deze kracht steeds meer durft toe te laten en te omarmen zie je steeds meer leugens,  illusies en verborgen agenda’s  achter veel geloofssystemen. Ik zeg trouwens niet dat alle geloofssystemen slecht zijn of dat er een verborgen agenda achter zit. Alleen als men er blind op vertrouwt zonder het te onderzoeken, waarbij ook nog het principe heerst dat je iets moet aanbidden, aanhangen of de volledige waarheid moet toedragen aan de betreffende geloofssysteem zou je je weleens af kunnen vragen hoe zuiver het is.

Eigenlijk kun je dus bij alles wat niet te achterhalen valt en waarbij zaken ge- externaliseerd worden ( niet binnen maar buiten iets of iemand zelf geprojecteerd) je vraagtekens zetten en voor jezelf onderzoeken wat waar is en in hoeverre je je innerlijke kracht en autoriteit uit handen geeft. Als je in iets gelooft en (mogelijk) in een geloofssysteem verwikkeld raakt. Bij het concept tweelingzielen is er ook veel misleiding en zijn dingen uit hun verband gerukt. Waar het principe eigenlijk om draait is het de Union oftewel het heilige huwelijk van de mannelijke en vrouwelijke principes in jezelf. Dit kun je ervaren door een fysieke band of relatie met een ander die vaak gepaard gaat met veel innerlijk werk en een diep proces. Maar hier is een New Age variant van op de markt gekomen waarbij er 1 ziel gesplitst is in 2 zielen, waarbij je dus een gefragmenteerde helft van één geheel zou zijn. Hoewel dit soms wel zo kan voelen: ik spreek uit eigen ervaring, is dit absoluut kolder en kan dit er precies voor zorgen dat de innerlijke kracht uit handen wordt gegeven aan die ander, de tweelingziel of de tweelingziel beweging. Hoe dan ook is het filteren wat waar is en bij je eigen ervaring en kracht blijven geen overbodige luxe. 

 

Zelftwijfel overwinnen vs kritisch vermogen
Veel mensen die bang zijn voor hun eigen kracht kunnen last hebben van de eeuwige zelftwijfel: twijfel of je wel goed of kundig genoeg bent,  twijfel over je vaardigheden, wat je precies uit het leven wilt halen , wat voor werk je wilt doen en of je huidige werk nog wel bij je past, of je dagelijkse gewoontes nog wel passen bij wie je nu bent, of je die ene relatie wel aan moet gaan et cetera. Zelftwijfel kan er voor zorgen dat keuzes uitgesteld of niet gemaakt worden. Vaak is de angst om te falen of de verkeerde keuze te maken aanwezig en dus als vanzelfsprekend de  angst om op je eigen kracht te vertrouwen en hier naar te handelen. Hierdoor kunnen mensen blijven hangen in een relatie die niet meer werkt, een baan die niet meer bij je past of een gemeenschap of geloof aanhangen die achterhaald voelt maar waar je nog niet helemaal van af wilt of durft te stappen. Dit allemaal vanwege die eeuwige zelftwijfel: ik zal het wel weer mis hebben of ‘het zal wel weer aan mij liggen- overtuigingen.

Een kritisch vermogen hebben is hierbij heel handig vooral met betrekking tot zaken en geloofssystemen buiten jezelf. Dit zorgt ervoor dat je onderzoekend en scherp blijft maar het kan ook doorslaan in een eeuwige zelftwijfel waardoor je nooit durft te vertrouwen op je eigen kracht en keuzes liever niet maakt maar deze laat afhangen van externe factoren (spirituele dogma’s, je werk, partner, kinderen, de maatschappij etcetera). Het geheime recept voor het overwinnen van zelftwijfel is het oefenen en ontwikkelen van een gezonde dosis zelfovertuiging en zelfvertrouwen die je op een gezonde wijze kan inzetten voor het maken van keuzes. Daarnaast kun je aan de slag gaan met alle beperkende overtuigingen die afstammen uit je kindertijd of bepaalde periodes in je leven waar onzekerheid of twijfels een rol speelden. Overtuigingen dat je bescheiden moet zijn, dat je je klein moet houden of dat je het niet waard bent zijn het loslaten meer dan waard. Daarentegen mag je jezelf als groot en waardevol zien, iemand die iets heeft bij te dragen en gehoord en gezien mag worden. Soms kan het helpen om iets met creatieve expressie of performance te doen zoals dansen, zingen, schrijven, spreken of dichten bijvoorbeeld. Dus het hebben van een kritisch vermogen is belangrijk zolang het maar niet omslaat in zelftwijfel waardoor je je eigen innerlijke oerkracht afwijst en te maken krijgt met gemiste kansen.

 

 

Overtuigingen onderzoeken
Bij alles wat je denkt dat waar is of wat je ten diepste gelooft kun je je eigenlijk altijd afvragen: waar komt dit vandaan? Is dit echt waar? En durf ik mij hiervan te bevrijden mocht het nodig zijn? Bij een diepe innerlijke overtuiging wordt de waarheid van die overtuiging vaak extern bevestigd door situaties, je hoort of leest dingen die precies overeenkomen met datgene waar je in gelooft vanwege de innerlijke focus waardoor men vaak denkt dat er sprake is van synchroniciteit. Natuurlijke synchroniciteit bestaat maar dit is vaak subtiel en rustig in plaats van Billboards op straat of teksten of plaatjes op Facebook of dubbele getallen.

Genoemde zaken kunnen kunstmatige synchoniciteiten zijn die voortkomen uit het programma van een geloofssysteem en de diepgewortelde overtuigingen die je daar bij hebt in je mind. Nogmaals hoeft dit niet altijd zo te zijn maar de kans is aanwezig. Los hiervan kunnen overtuigingen ervoor zorgen dat je blinde vlekken krijgt en onbewust alleen de bevestigingen ziet van datgene waar jij in gelooft en (diep) van overtuigd bent. Nu is het niet zo dat het erg is als je ergens in gelooft want zo zwart en wit is het allemaal natuurlijk allemaal ook weer niet maar de kans bestaat dat je niet meer helder en objectief kan waarnemen waardoor je je innerlijke (oer) kracht uit handen geeft aan een geloofssysteem (politieke/ wereldleider, New Age, de wetenschap of wat voor beweging dan ook) buiten jezelf.
Veel mensen geloven in iets omdat het een lekker of veilig gevoel geeft en  daarnaast is het vaak een diepe collectieve programmering die generatie op generatie is doorgegeven inclusief alle mind control en misleiding in de wereld die zo diep gaat dat je nog weleens panja kunt worden als je je er in verdiept. Als je open minded blijft en alle mogelijke point of views van een onderwerp bijvoorbeeld; spiritualiteit, Donald Trump en conspiracy, Monsanto, kunstmatige intelligentie of  voeding met een open blik durft te onderzoeken zonder je te verliezen in een standpunt dan blijf je meer open(minded) waardoor je je kracht minder snel weggeeft aan iets buiten jezelf en dichter bij jezelf kunt blijven. Hoewel de kans op desillusie  groot is (dit hoort bij het proces van bewustwording en de waarheid en overtuigingen onderzoeken) is het voordeel van dit alles dat je wel 2 keer nadenkt voordat je je kracht (überhaupt) nog weg geeft.

 

Vertrouwen op je innerlijke stem
Intuïtie wil ik het niet noemen maar eerder je innerlijke zelf of je innerlijke stem die verbonden is met een oneindige hoge wijsheid, creatiekracht die met de menselijke perceptie niet altijd te bevatten is. Je intuïtie is er mee verbonden en het is jouw unieke wegwijzer door het leven, iets wat niets of niemand buiten jezelf voor jou kan doen, hoe vaak we ook willen geloven dat het wel zo is. Je innerlijke stem staat helemaal los van de mind en het ego, hoewel het soms moeilijk te horen is of het je mind of je innerlijke stem is die aan het praten is. Je mind is vaak actief aanwezig in je hoofd met een eindeloze inner chatter in het ergste geval, je innerlijke stem vanuit je ziel pakt het iets subtieler aan. Om deze te horen is het de bedoeling dat je stil en ontvankelijk wordt. Het is geen schreeuwerig gemekker  in je hoofd waarbij je in onsamenhangende eindeloze cirkel  blijft hangen maar het is eerder een tedere, zachte en subtiele stem die gehoord wordt als de ruis van je denken afneemt.

Als je er een gewoonte van maakt om je innerlijke stem te horen door middel van (geleide) meditatie, natuurwandelingen of gewoon stil zijn en waarnemen wat er waar te nemen valt ga je deze stem steeds beter horen. Je innerlijke zelf weet heel goed waar je goed aan doet, welke keuzes je het beste kunt maken en is in lijn met je innerlijke kracht. Als je daarnaast dus mindful bent en je gedachtes beter onder de loep kunt nemen, kun je helderder weten, voelen en zien. Door naar je innerlijke stem te luisteren laat je je niet zo snel meer leiden door krachten of autoriteiten buiten jezelf maar luister je naar je (diepere) zelf en je innerlijke kracht die als geen ander weet waar je goed aan doet.

 

Uit je comfortzone
Vanuit een praktisch perspectief is het belangrijk om te waken om in een comfortzone te belanden. Dit gebeurt vaak zo rap, voor je het weet beland je in een gewoontepatroon, zeker als het erg comfortabel en knus aanvoelt. (de naam zegt het al). Het begint al bij de kleine dagelijkse handelingen zoals iedere ochtend koffie drinken, steeds dezelfde route naar het werk nemen, tv kijken in de avond, douchen of eten op hetzelfde tijdstip, naar de stamkroeg gaan (ik zeg maar wat). Om de kracht in jezelf uit te nodigen en jezelf uit te dagen is het belangrijk dat je dingen onderneemt die je anders misschien nooit zou doen. Hoe vaak gebruiken mensen wel niet het excuus: ‘’Maar zo heb ik het altijd gedaan’’, om vervolgens een voorspelbaar leventje te leiden met veel van hetzelfde met weinig vernieuwing en avontuur. Nu wil ik niet zeggen dat daar iets mis mee is maar het gevaar bestaat wel dat je uit angst voor het onbekende kansen misloopt.

Soms kan het geen kwaad om dingen even heel anders aan te pakken dan je tot nu toe altijd gedaan hebt. Op vakantie gaan naar een land waar je anders niet zo snel heen zult gaan, je voeding aanpassen, nieuwe mensen ontmoeten, op een sport gaan die je aanspreekt maar waar je toch wel door een bepaalde drempel heen moet, bijvoorbeeld. Dit kan enorm helpen om je innerlijke kracht te omarmen want zo blijf je in beweging. Door jezelf uit te blijven dagen in de wetenschap dat je tot veel meer toe in staat bent dan je soms denkt is belangrijk. Wees dus scherp want de vertrouwde gezellige comfortzone komt al snel de kop op duiken in allerlei gedaantes en situaties.

 

Tot slot
Stay in your power my friend. Laat je niet overrompelen door die oerkracht in je maar wordt er vrienden mee. Laat het toe, wordt eindbaas van je beslissingen en je leven. Het valt misschien niet mee in een wereld vol afleiding maar laat dat nou net de uitdaging zijn.  

 

Liefs

Anita

Geef een reactie