• Spiritual
  • De diepe emoties & struggles van een empath

    Dit is een onderwerp waar ik nog niet zo veel over geschreven heb. Empatisch zijn: wat is dat? Ik zou zeggen: voel vooral voor je zelf of kijk even op Wikipedia. Ik ga namelijk iets delen vanuit mijn ervaring zodat ik deze zo goed mogelijk kan overbrengen. Dus zonder percepties of meningen van anderen er […]